ICHIKOH OB&OG

新規WEB登録

事業報告

同窓会入会式

平成29年3月1日(水)、本校において同窓会入会式が行われました。
上田 勝朗 同窓会会長より卒業生代表に記念品を贈呈しました。
本年度は403人が卒業。1959年の開学以来、卒業生は31,629人になりました。

上田 勝朗 同窓会会長の挨拶
同窓会から卒業生へ記念品の贈呈